Psykoterapia

Psykoterapialla pyritään mielen hyvinvoinnin lisäämiseen. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saamaan käyttöönsä keinoja, joiden avulla voi paremmin käsitellä erilaisia hankalilta tuntuvia tunteita ja ajatuksia, tai toimintatapoja. Psykoterapia tukee psyykkistä kasvua, lisää itsetuntemusta ja antaa välineitä myöhemmistäkin elämän haasteista,tai ongelmatilanteista selviytymiseen.

Terapeuttinen työotteeni perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen psykoterapiaan,  sekä kognitiivisesti painottuvaan terapiaan. Käytän työskentelyssä eri terapiamenetelmiä joustavasti ja integratiivisesti, asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Pidän myös tärkeänä, että terapia on turvallisesti ja eettisesti toteutettua. 

Olen terapeuttina läsnäoleva ja lämmin, kiinnostunut asiakkaan ajatuksista, tunteista sekä kokemuksista. Terapiakeskustelut voivat liikkua mennyt-nykyisyys-tulevaisuus–aikajanalla, kuitenkin siten että focus on aina tulevaisuudessa. Terapeuttina ajattelen, että psykoterapiasuhde on luottamuksellinen yhteistyö-ja vuorovaikutussuhde, jossa molemmat osapuolet toimivat aktiivisesti ja että psykoterapiassa on kyse myös hyvän elämän etsimisestä ja löytämisestä. 

Olet tervetullut, ota rohkeasti yhteyttä! 

 

 

 .