Muut palvelut

Muut palvelut

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena voi olla oman työn tutkiminen ja ammatillisen osaamisen syventäminen, työn kehittäminen ja työssä jaksamisen tukeminen. Työnohjaus on usein prosessinomainen työskentelyjakso ja kestoltaan 1- 2 v, mutta se voi olla myös lyhempi/pitempi tai konsultaatiomaisempi jakso, esim. 1-5 krt ja  45-90 min kerrallaan.  Työnohjauksesta  sovitaan aina yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kysy lisää!

Koulutukset

Luennot ja koulutuspaketit, sekä konsultaatiot sopimuksen mukaan.